Кореличи

Брендовые мероприятия Кореличского района

 

Рождественский детский бал

Дата: 12 января 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Кореличи, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

Рождественский детский бал – праздник, на котором маленькие дамы и кавалеры перенесутся в ХІХ век, во времена вершины этикета, достоинства и хороших манер, величайшего разнообразия модной музыки, танцев, настоящих балов. Кроме традиционных классических танцев бал будет насыщен играми и конкурсами, музыкальными поздравлениями. Бал запомнится мастер-классом по танцам, рождественской фотосессией, шоу мыльных пузырей.
Входной билет – 3 руб. Предусмотрен дресс-код.

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

CHILDREN’S CHRISTMAS BALL

Date: January 12, 2019 (held annually)
Venue: Korelichi, Korelichi regional center of culture and folk art

Children’s Christmas ball is a holiday when little ladies and gentlemen will be transformed to the 19th century: the century of good manners, etiquette, dignity and the greatest variety of popular music, dances and the magic atmosphere of ancient balls. Besides the traditional classical dances the ball program will offer you games, contests and musical congratulations. You will definitely remember the ball for its dance master class, a Christmas photo shoot and a show of soap bubbles.

Entry ticket: 3 rub. A dress code is required.

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

BOŻONARODZENIOWY  DZIECIĘCY  BAL

Data: 12 stycznia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Korelicze, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Bożonarodzeniowy dziecięcy bal – to święto, gdzie młode księżniczki i młodzieńcy mogą się przenieść do XIX wieku, w czas szczytu kultury, godności i kurtuazji, największej różnorodności muzyki, tańców. Oprócz tradycyjnych tańców klasycznych na balu Państwo znajdzie warsztaty taneczne, fotosesję, show baniek mydlanych.

Koszt biletu: 3 rub. Uwzględniony dress code.

Informacje kontaktowe:   8(01596)71086, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Народное гуляние «Ай, да Масленница

Дата: 11 февраля 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Мир

Массовое гулянье, элементами которого являются сжигание чучела, угощение блинами и травяными чаями, катание с горок. Для гостей будут подготовлены конкурсы, народные игры, конкурсы и аттракционы,  выставка работ народных умельцев, выступление лучших коллективов  района. В конце представления – традиционное сжигание чучела Зимы.

Каждому десятому гостю праздника –  масленичный блин в подарок! Приглашаем весело и ярко встретить долгожданную Весну!

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

WHAT A PANCAKE DAY!

Date: February 11, 2019 (held annually)
Venue: Mir

This day is going to be amazing. You will be pleased by this mass merrymaking with its scarecrow burning, slides’ riding, free pancakes and herbal teas. The guests will definitely have fun at competitions, games, art exhibitions of folk craftsmen, best regional teams’ performances. The day will wrap up with the traditional winter scarecrow burning, which is truly magical. Each tenth guest will get a pancake as a present!
We invite you to meet a long-awaited spring cheerfully and brightly!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO LUDOWE «HEJ, MAŚLENICA!»

Data: 11 lutego 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Mir, rejon Korelicze

Święto ludowe, podczas którego odbywają się spalenie kukły, tańce ludowe, świąteczne poczęstunki: naleśniki i herbaty ziołowe. Dla gości będą przygotowane konkursy, gry ludowe, atrakcje, wystawa wyrobów rzemieślników, występ najlepszych zespołów ludowych rejonu. Na zakończenie spalenie kukły Zimy.

Zapraszamy Państwo w gości, aby razem wesoło spotkać Wiosnę! Dla każdego co dziesiątego gościa święta będzie naleśnik w prezencie.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник-фэст «Улассе ў Луках»

Дата: 24 февраля 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Луки

Зимний праздник в честь Святого Власа – опекуна домашних животных, которых в этот день непременно кормили  лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. В агрогородке Луки отмечали «Конский праздник» – в этот день на лошадях не работают, а объезжают молодых коней.

В программе: театрализованное шествие, конкурс на лучшее оформление повозки, работа торговых рядов (продажа зерна, овса, плетеных корзинок, изделий из глины), площадка «Народныя гульні, забавы, гаданні», катание на санях, качелях, праздничная лотерея.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

VLAS’S DAY IN LUKI

Date: February 24, 2019 (held annually)
Venue: Luki

Welcome to a fantastic winter feast in honor of St. Vlas – a patron of domestic animals. On this particular day the animals were fed with the best food, their owners made some sacral rituals, which they believed could save their beloved pets from the evil spirit. Also on this day a «Horse’s Day» was celebrated in Luki. It meant that horses could not be used for work.

You are to expect a theatrical procession, the competition for the best cart design, trading rows with grain, oats, wicker baskets and clay products sale, fortune-telling, sleigh rides, swings and a festive lottery.

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO «BŁAŻEJKI W ŁUKACH»

Data: 24 lutego 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: w. Łuki, rejon Korelicze

W święto zimowe na cześć św. Błażeja (Ułasa) nasi przodkowie karmili zwierzęta najlepszym pokarmem, odbywały się specjalne obrzędy, aby uchronić bydło od zła. W wiosce Łuki obchodzono „Końskie święto”. W tym dniu koniom dają najlepszy pokarm, na nich nie pracują i zajeżdżają młodych koni.

W programie: teatralizowana parada świąteczna, konkurs na lepsze udekorowanie wozu, jarmark świąteczny, plac zabaw ludowych, jazda na saniach, loteria świąteczna.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Детский шоу-конкурс «Miss Kids»

Дата: 7 марта 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Кореличи, ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

В Кореличском районном центре культуры пройдет одно из самых ярких детских мероприятий района – конкурс красоты и талантов «Miss Kids», в котором примут участие девочки от 5 до 8 лет.

Три дефиле в разных образах, романтичный выход в нарядных платьях. Кроме умения перевоплощаться, участницы раскроют свои таланты в ярких творческих номерах! Объемные декорации и дух волшебства, яркая шоу-программа и световые представления, юное кокетство и грация – всё это в фееричном празднике красоты и таланта.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

SHOW & CONTEST “MISS KIDS”

Date: March 7, 2019 (held annually)
Venue: Korelichi, Korelichi regional center of culture and folk art

The most exciting and bright contest for girls from 5 till 8 years old will take place at Korelichi regional center of culture. This contest is about true talent, beauty and creativity. You will see three defiles with three different dresses for different occasions. The girls will demonstrate their abilities to transform a casual look into something smart and elegant.

The bulky settings, the spirit of magic, a bright show program, light shows, young grace and so much more on the upcoming «Miss Kids» contest.  You don’t want to miss it!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

SHOW KONKURS DZIECIĘCY «MISS  KIDS»

Data: 7 marca 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Korelicze, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

W Korelickim ośrodku kultury odbędzie się dziecięce święto urody i talentów «Miss Kids», w którym wezmą udział dziewczynki 5-8 lat. Trzy defile w różnych obrazach, wyjście romantyczne w pięknych sukienkach. Uczestniczki zademonstrują swoje talenty w jaskrawych występach. Dekoracje i show, gracja i przepych – to wszystko w święto urody i talentu.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник «Пасхальная радость»

Дата: 8 апреля 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Барановичи

В этот праздничный пасхальный день в  агрогородке Барановичи развернется шумная ярмарка, на которой можно будет приобрести сувениры, украшения для яиц, праздничные свечи, куличи, монастырский хлеб, свежее молоко, масло, сыры и многое другое. На праздничной сцене около клуба гости смогут насладиться детским кукольным спектаклем, театрализованным представлением «Велікодныя віншаванні». Любители активного отдыха смогут принять участие в конкурсах «Біткі», «Качанне яек»,  старинных забавах: бой подушками, бег на ходулях, катание на больших деревянных качелях и многое другое.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

HOLIDAY «EASTER HAPPINESS»

Date: April 8, 2019 (held annually)
Venue: Baranovichi

This holiday is all about Easter celebration: a noisy fair, souvenir shops, eggs’ decorations, candles, fresh milk, cheese, Easter cakes and etc. And it’s all is in Baranovichi suburb! You will be able to enjoy the puppet-show and the amazing thematic performance «Sincere congratulations!» near the club. Those who love some active pastime can take part in some competitions, such as egg-rolling, pillow fight, wooden swing riding and etc.

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO «RADOŚĆ WIELKANOSNA»

Data: 8 kwietnia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: w. Baranowicze, rejon Korelicze

W ten świąteczny dzień w w. Baranowicze goście zobaczą jarmark, gdzie można nabyć pamiątki regionalne, świece, bułki paschalne, chleb klasztorny, świeże mleko, masło, ser i inne wyroby. Na scenie około klubu goście zobaczą teatralizowaną scenkę «Wielkanocne życzenia», dziecięcy spektakl laleczny «Batlejka». Amatorzy wypoczynku aktywnego wezmą udział w konkursach „Bitki” i dawnych zabawach: walka na poduszki, wyścig na szczudłach i td.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Культурно-спортивный праздник  «Зоркі Панямоння»

Дата: 12 мая 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Кореличи, Кореличский р-н.

В мае в  г.п. Кореличи состоится культурно-спортивный праздник и межрегиональные соревнования по шотокан каратэ-до  «Зоркі Панямоння». По традиции Кореличчина принимает на один соревновательный день участников пяти спортивных клубов по шотокан каратэ-до из г. Минска и Гродненской области. Свое мастерство продемонстрируют  и участники клуба восточных единоборств «Белый Тигр» из г.п. Кореличи. На торжественном открытии будут представлены клубы-участники соревнований, состоится концертная программа и показательные выступления. Приглашаем родителей, друзей и всех, кто интересуется боевыми искусствами посетить наш спортивный праздник.

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

SPORT AND CULTURAL HOLIDAY «NEMAN’S STARS»

Date: May 12, 2019 (held annually)
Venue: Korelichi

This holiday is going to be amazing and exciting. You will experience both beauty and danger of Shotokan Karate-do. There is something magical and mysterious about Japanese karate style of fighting and you will definitely feel it. The participants of the competition are 5 sports clubs from Minsk and Grodno region.
The oriental martial arts club «White Tiger» from Baranovichi is going to give a performance that you will never forget! The concert program will cater for everybody. Don’t miss it! Don’t forget to invite friends!

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

KULTURALNO-SPORTOWE ŚWIĘTO «GWIAZDY PONIEMNIA»

Data: 12 maja 2019 (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Korelicze

W maju 2018 r. odbędzie się kulturalno-sportowe święto i międzyregionalne zawody Karate Shotokan «Gwiazdy Poniemnia». Według tradycji Koreliczczyzna przyjmuje na jeden dzień uczestników pięciu klubów sportowych Karate Shotokan z Mińska i obwodu Grodzieńskiego. Swoje mistrzostwo zademonstrują uczestnicy klubu walk wschodnich «Biały Tygrys» z m. Korelicze. To jest jeszcze ciekawa impreza kulturalna, gdzie zawodnicy klubu «Biały tygrys» pokażą dobre wyniki sportowe i podzielą się swymi twórczymi talentami. Zapraszamy rodziców, przyjaciół i wszystkich, kto interesuje się sztuką walki.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Фестиваль масок «Ярэміцкія маскі запрашаюць»

Дата: 26 мая 2019 г. (проводится впервые)
Место проведения: аг. Еремичи

Фестиваль проводится с целью развития и пропаганды театрального жанра. Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы, индивидуальные исполнители, использующие маску в качестве основного элемента в театрализации народных праздников и обрядов. Возраст участников не ограничен.
В программе фестиваля: карнавальное шествие-парад; торжественное открытие; конкурсное выступление на сценической площадке аниматоров, театров ростовых кукол, клоунов и т.д.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

FACE MASK FESTIVALS «YARYEMICHI MASKS WELCOME!»

Date: May 26, 2019
Venue: Yaremichi

Today we spend more and more time on the Internet and forget about something beautiful and authentic. We prefer going to the cinema instead of the theatre. It’s a high time to change it! We want you to participate in our festival. No age limits. It may be a creative troupe or an individual performer who uses a mask as the main element in the folk festivals and rituals. The festival program includes the carnival, grand opening; competitive, puppet theaters, clowns and etc.

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

FESTIWAL MASEK «JEREMICKIE MASKI ZAPRASZAJĄ»

Data: 26 maja 2019 r. (odbywa się po raz pierwszy)
Miejsce: w. Jeremicze, rejon Korelicze

Festiwal odbywa się dla rozwoju i rozpowszechnienia gatunku. Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły twórcze, indywidualni wykonawcy, którzy wykorzystują maskę jako element zasadniczy teatralizacji świąt i obrzędów ludowych. Wiek uczestników jest nieograniczony.

W programie: karnawal, uroczyste otwarcie, występ na scenie animatorów, teatru lalek, klaunada i tp.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник искусств «Мирский замок»

Дата: 1 июня 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Мир, г.п. Кореличи

По традиции главным гостем и участником праздника искусств «Мирский замок» станет Заслуженный коллектив Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Мероприятие не оставит равнодушным ценителей белорусской классической музыки, старинных и духовных сочинений, эстрадных произведений. Гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа в костёле Святого Николая (г.п. Мир) и в Кореличском центре культуры. Праздник искусств «Мирский замок» – это бренд и визитная карточка района, одно из популярнейших музыкальных мероприятий в республике.

Контактная информация: 8(1596)31399, ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

THE HOLIDAY OF ART «MIR CASTLE»

Date: June 1, 2019
Venue: Mir, Korelichi

Who doesn’t like the concerts in Mir castle? This holiday is for everybody! You will enjoy the medieval atmosphere of the magnificent castle bound with the popular modern music. Michael Finberg and his orchestra will please you with lovely live music. Nobody can help dancing when his orchestra is playing. The event will not leave you indifferent especially if you are a fan of Belarusian classical music, ancient and spiritual compositions. After all you will have a good time at St. Nikola’s cathedral and Korelichi regional center of culture. Mir castle and its long-awaited concert is a calling card of our region and one of the most popular music events in Belarus.

Contact information: 8(1596)31399, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO SZTUKI «MIRSKI ZAMEK»

Data: czerwiec 1, 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Mir, rejon Korelicze

Według tradycji głównym gościem i uczestnikiem święta sztuki «Mirski zamek» będzie Zasłużony zespół Narodowa akademicka orkiestra koncertowa pod kierownictwem narodowego artysty Białorusi Michała Finberga. Święto jest dla miłośników muzyki klasycznej, starodawnych i duchowych utworów, utworów estradowych. Goście święta znajdą bogaty program koncertowy w kościele św. Mikołaja (m. Mir) i w Korelickim Ośrodku Kultury. Święto sztuki «Mirski zamek» –  to wizytówka rejonu, jedno z najpopularniejszych wydarzeń w kraju.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

 

Открытый пленэр художников «Путь к мастерству»

Дата: 8-9 июня 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Кореличи

Открытый региональный пленэр художников «Путь к мастерству» проводится для самых талантливых художников района и его гостей. Юные художники смогут в живописнейшем месте Кореличчины отразить в своих работах природу такой, какой они ее видят. В пленэре принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ, образовательных школ с художественным уклоном Гродненской области.

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

ON THE WAY TO MASTERSHIP

Date: June 8-9, 2019 (held annually)
Venue: Korelichi

The open regional meeting is to be held for the most creative and talented artists and its guests.  Young painters will be able to capture a picturesque Korelichi landscape as they see it. The participants are children form the art school and schools with an artistic bias in the Grodno region.

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

OTWARTY PLENER ARTYSTÓW «SZLACH DO SZTUKI»

Data: 8-9 czerwca 2019 r.
Miejsce: m. Korelicze

Otwarty plener regionalny artystów «Szlach do sztuki» odbędzie się dla utalentowanych malarzy i miłośników malarstwa z rejonu i jego gości. Młodzi artyści będą mieli możliwość na przyrodzie, w najpiękniejszym miejscu Ziemi Korelickiej, namalować ją taką, jaką ją widzą. Plener ma na celu przyczyniać się rozwoju zdolności artystycznych uczestników pleneru i udoskonaleniu umiejętności artystycznych młodych artystów. W plenerze mogą brać udział uczniowie dziecięcych szkół malarskich obwodu Grodzieńskiego.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник «Начныя прыгоды з Баламутнем»

Дата: 16 июня 2019 г. (проводится впервые)
Место проведения: аг. Красное

В агрогородке Красное пройдет праздник в честь героя белорусской мифологии – смешного, невзрачного водяного человека, который любит женщин и иногда их похищает. В программе – театрализованное представление «Чары Баламутня», соревнований «В дар Баламутню», конкурсы рыбаков, семейных подворий, частушечниц, спортивные соревнования, аттракционы, кулинарный поединок по приготовлению ухи. Праздник завершится ночной дискотекой «Ночь в Красном» (предусмотрен дресс-код).

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

NIGHT ADVENTURES WITH BELARUSIAN POSEIDON

Date: June 16, 2019 (held for the first time)
Venue: Krasnoe agro-town

An even dedicated to the Belarusian God of water is going to be held in Krasnoe agro-town. The God is known for being funny, but naughty with a huge love for women. He loves them so much that he kidnaps poor beautiful women from time to time. But don’t be afraid, he won’t touch you! The program includes the theatrical performance «Poseidon’s charm», a competition «For Poseidon’s sake», a contest among fishermen, different attractions, sport competitions and fresh-soup culinary duel. The whole fest will wrap up with the disco «Night in Krasnoe» (dress-code is required). Don’t miss it! It is the best way to celebrate the Belarusian Poseidon’s Day.

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO «PRZYGODY  NOCNE  Z  BAŁAMUTNIEM»

Data: 16 czerwca 2019 r. (odbywa się po raz pierwszy)
Miejsce: m. Krasnaje, rejon Korelicze

Po raz pierwszy w miasteczku Krasnaje odbędzie się święto na cześć bohatera mitologii białoruskiej – wesołego wodnika imieniem Bałamucień, który lubi kobiet i czasami je może kradnie. W programie: teatralizowane show «Czary Bałamutnia», zawody sportowe «W darze Bałamutniu», zawody kulinarne w przygotowaniu zupy z ryby, atrakcje. Święto zakończy się dyskoteką «Noc w Krasnem», uwzględniony dress code.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Открытый районный фестиваль эстрадного творчества «Звездный дождь»

Дата: 23 июня 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Мир

Открытый районный фестиваль эстрадного творчества «Звездный дождь» по праву называют местной «фабрикой звезд», целью которой является: выявление талантливой, творческой молодежи, развитие молодежного эстрадного творчества и повышение уровня и массовости молодежной культуры региона. Популярность и значимость этого мероприятия постоянно растет. В конкурсе принимают участие лучшие солисты-вокалисты, инструменталисты и хореографы, для которых творчество – это жизнь.

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

OPEN REGIONAL FESTIVAL OF CREATIVITY «STARRY RAIN»

Date: June 23, 2019 (held annually)
Venue: Mir

This even is truly amazing. People call it local «Star Fabric». The main goal of this festival is to find a talented, creative youth, to develop the variety art among young people and to raise the level of the teen’s culture. The popularity and significance of this event is constantly increasing. The best singers, instrumentalists and choreographers who devoted their lives to art are going to take part in this festival.

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

OTWARTY FESTIWAL REJONOWY TWÓRCZOŚCI ESTRADOWEJ «GWIEZDNY DESZCZ»

Data: 23 czerwca 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Mir, rejon Korelicze

Otwarty festiwal rejonowy twórczości estradowej «Gwiezdny deszcz» – to możliwość zademonstrowania swej twórczości młodzieży utalentowanej, rozwój młodzieżowej twórczości estradowej i podniesienia poziomu kultury młodzieżowej regionu. W konkursie wezmą udział soliści-wokaliści, instrumentaliści i choreografowie, dla których twórczość – to życie.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

 

Праздник купалье «Свята Вады і Агню»

Дата: 6 июля 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Красное

Всех, кто желает погрузиться в таинственную атмосферу купальских обрядов, аг. Красное приглашает на незабываемый мистический праздник – «Свята Вады і Агню». Гостей мероприятия ждёт яркая встреча с водяными, русалками и лешими. Все желающие смогут весело провести время у купальского костра, наслаждаясь красотой природы и самобытной музыкой. Искатели приключений отправятся на поиски цветущего папоротника – и непременно отыщут свой талисман удачи. Завершит праздник масштабное факельное шествие. Театрализованные представления, игры, конкурсы, развлечения – Купалье в аг. Красное обещает быть незабываемым!

Контактная информация: (01596)20899, ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

KUPALA NIGHT «THE FESTIVAL OF FIRE AND WATER»

Date: July 6, 2019 (held annually)
Venue: Krasnoe agro-town

Kupala Night is one of the Slavic rituals, which relates to the summer solstice when nights are the shortest. It has the unforgettable atmosphere of magic and sacrament. We invite you to join us in Krasnoe agro-town to celebrate «Fire and water» festival together. You are going to meet with mermaids, wood goblins and a nix. All comers will be able to enjoy the beauty of the nature and folk music sitting by the Kupala bonfire. True adventures will set off to find their talisman of luck – a blossoming fern. You have even more fun you should participate in our thematic games and competitions. Torchlight procession will end up the night.

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

WIANKI «ŚWIĘTO WODY I OGNIA»

Data: 6 lipca 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Krasnaje, rejon Korelicze

Wszystkich, kto życzy zanurzyć się w tajemniczą atmosferę dawnych obrzędów, zapraszamy na białoruskie święto Kupalle – to jest odpowiednik polskich Wianków. To święto Wody i Ognia odbędzie się w miasteczku Krasnaje i ma być imprezą na dużą skale z udziałem gości i nowych uczestników. Państwo może spędzić czas koło ogniska i posłuchać dawnej muzyki. Poszukiwacze przygód udadzą się na poszukiwanie tajemniczego kwiatka paproci. Zakończy święto przejście z pochodniami. W programie: występ teatralizowany, konkursy, jarmark wyrobów ręcznych, gry i zabawy.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Мір-2018»

Дата: 7-8 июля 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Мир

Программа фестиваля придется по вкусу любителям исторической и военной реконструкции. Мероприятие начнется парадом и мемориальной церемонией, а затем участников ждет захватывающее зрелище — реконструкция фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской императорской армией и Великой армией Наполеона недалеко от Мирского замка. Для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

THE FESTIVAL OF MILITARY-HISTORICAL RECONSTRUCTION «MIR-2018»

Date: July 7-8, 2019 (held annually)
Venue: Mir

If you are crazy about military and historical reconstruction, this festival is special for you! Don’t miss the beginning of this event. You are going to watch a fantastic parade, a memorial ceremony, and then a breathtaking spectacle – the fragment reconstruction of the first cavalry battle dated back to July 1812. Moreover you will definitely have a lot of fun at dance master classes, exhibitions and fairs of craftsmen, interactive themed playgrounds for adults and children.

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

FESTIWAL REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ «MIR 2018»

Data: lipiec 7-8, 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Mir, rejon Korelicze

Festiwal dla miłośników rekonstrukcji historycznej i wojennej. Festiwal rozpocznie się paradą i ceremonią pamięci. Na festiwalu ma odbyć się rekonstrukcja fragmentu batalii Wojska Francuskiego i Rosyjskiego, która odbyła się w lipcu 1812 r. niedaleko zamku Mir. Dla gości będą organizowane warsztaty taneczne, jarmarki rzemieślnicze, interaktywne place tematyczne dla dorosłych i dzieci.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник льна «Лён-фэст – 2019»

Дата: 21 июля 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Теневичи

Праздник, посвященный одной из основных сельскохозяйственных культур района – льну, состоится в д. Тиневичи  Кореличского района, крестьянском хозяйстве «Белые луга» во время цветения льна.
В программе праздника: обряд сбора льна, праздничное шествие, выставка-продажа мастеров декоративно-прикладного творчества, дегустация выпечки с семенем льна, выставка продукции ОАО «Кореличи-Лен».
Одновременно будут работать фотозона, тематические площадки, где жителям и гостям д. Тиневичи предложат принять участие в праздничной лотерее, развлекательных традиционных белорусских играх, конкурсах, поучаствовать в мастер-классах по бытовым танцам,  изготовлению оберегов изо льна для новорожденных, невест и многое другое.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

FLAX FESTIVAL – 2019

Date: July 21, 2019 (held annually)
Venue: Tenevichi village

This festival is dedicated to one of the main cultures of our region. Flex is a true decoration of Belarusian fields. This is something which makes our country so unique and authentic. You don’t want to miss it! The ritual of flax collection, a festive procession, an exhibition-sale of decorative and applied art masters, bread with flax seeds tasting, and an exhibition of Korelichi Flex production will be available on the 21th of June.  Also a photo zone, thematic platforms with lottery, traditional Belarusian games, competitions and master classes on dances and flex charm making are going to be at your free disposal.

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO LNU «LEN FEST  – 2019»

Data: 21 lipca 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: w. Cieniewicze, rejon Korelicze

Święto poświęcone lnu odbędzie się w wiosce Cieniewicze w gospodarstwie «Biełyja Łuhi» (Białe Łąki) niedaleko od legendarnego jeziora Świteź. Okurat w tym czasie przypada okres kwitnienia lnu.

W programie: obrzęd zbioru lnu, przejście świąteczne, jarmark rzemiosł, degustacja pieczywa z nasionami lnu, wystawa produkcji OAT «Korelicze-Len». Jednocześnie będą placówki tematyczne, gdzie mieszkańcom i gościom zaproponują uczestniczyć w loterii, w białoruskie gry ludowe, konkursy, warsztaty taneczne i inne zabawy.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Фестиваль «Мястэчка»

Дата: 4 августа 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Мир,  учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир»

Фестиваль «Мястэчка», который состоится в Замковом комплексе «Мир», перенесет жителей и гостей городского поселка в  30-е годов ХХ века. Торговые ряды, ярмарки, выступление батлеечных театров – всё это воссоздаст атмосферу того времени.

В программе: спектакль Гродненского областного драматического театра, выступление  народного кукольного театра «Батлейка»,  конкурс на лучшую модель в стиле «чарльстон»,  фото  в стиле ар-деко. В рамках фестиваля пройдет музыкально-театрализованная, интерактивная, познавательная квест-игра «Таямніцы Міра», которая позволит прикоснуться к истории г.п. Мир и разгадать тайны прошлого. Перед началом игры для всех участников будет проведена экскурсия по историческим местам и объектам г.п. Мир. На протяжении праздника будут работать торговые ряды, аттракционы.

Контактная информация: 8(01596)23885, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

FESTIVAL «A LOVELY PLACE»

Date: August 4, 2019 (held annually)
Venue: Mir, museum «Mir Castle Complex»

Would you like to be transformed to the atmosphere of 30’s of the 20th century? If yes, you should definitely visit our upcoming festival. Shopping malls, fairs, Batleika performances and more are going to recreate the atmosphere of those days. With the festival, things are pretty busy: Grodno regional drama theatre performances, puppet theatre «Batleika», the competition for the best “Charleston” model, an Art Deco photo shoot.  What is more interesting than that is a quest game «Mir’s secrets», which will allow you to get closer to the history and solve the secrets of the past. But before you start the game, the excursion for the historical places will be held.  We are looking to seeing you at our festival! Don’t forget to bring your friends with you! It is going to be awesome.

Contact information: 8(01596)23885, Korelichi regional center of culture and folk art

FESTIWAL «MIASTECZKO»

Data: 4 sierpnia 2018 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Mir, rejon Korelicze, zespół zamkowy Mir

Festiwal «Miasteczko», przeniesie mieszkańców i gości miasteczka w lata 30-e XX w. Jarmark, występ teatru batlejki – to wszystko przekaże atmosferę tamtych czasów. Festiwal odbędzie się na terenie zamku Mir i miasteczka.

W programie: spektakl Grodzieńskiego Teatru Dramatycznego, występ ludowego teatru lalecznego «Batlejka» konkurs na lepszy model w stylu charleston, zdjęcie w stylu art deco, różne attrakcje. W ramach festiwalu odbędzie się kwest-gra «Tajemnice Mira». Muzyczno-teatralny, interaktywny kwest pozwoli dotknąć historii miasteczka i otrzymać odpowiedzi na wszystkie tajemnice przeszłości, związane z nim. Przed początkiem gry dla wszystkich uczestników odbędzie się wycieczka po miasteczku Mir. W przeciągu święta będą działać jarmark i atrakcje.

Informacje kontaktowe:  8(01596)23885, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

 

Фестиваль «Мядовы фэст»

Дата: 12 августа 2019 года (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Цирин

В преддверии Медового Спаса в живописном агрогородке Цирин состоится самый «сладкий» праздник Кореличского района – «Мядовы фэст». У Спаса всего в запасе – и гости красочного летнего события смогут в этом убедиться! На большой медовой ярмарке в широком ассортименте будет представлена целебная продукция пчеловодства. Все желающие смогут прогуляться по аллее мастеров «Творческий улей», приобрести по «вкусной» цене уникальные сувениры, устроить оригинальную фотосессию, поучаствовать в творческих мастер-классах. На праздничной сцене развернётся безудержный «Медовый разгуляй» с конкурсами, песнями и розыгрышами призов. Местные кулинары будут щедро угощать гостей медовыми лакомствами. Книголюбов ждёт самый настоящий «Книжный рой» – выставка отличных книг для детей и взрослых, а также самые увлекательные уроки литературного чтения. Дети смогут от души повеселиться в компании неунывающего Винни Пуха и весёлых пчёлок. Кульминация праздника – конкурс тортов-медовиков и народная дегустация «Самый вкусный мёд»!

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

FESTIVAL «HONEY FEST»

Date: August 12, 2019 (held annually)
Venue: Tsarin argo-town

This even is going to be your favorite. Once you visit it, you would like to come back again next year. It is all about honey and its huge value and benefit for our body. Want to live to one hundred? – Honey will help with it. At the festival you will get a chance to try different kinds of honey and to buy the best you liked. Moreover you can visit masters’ alley «Creative Beehive», buy unique souvenirs at a very low price, take an original photo shoot, participate in creative master classes.  «Honey revelry» with contents, songs and prizes will be held on the festive stage.  Those, who like books, will be plunged into the «Book swarm» fever. The exhibition of different kinds of books for both children and adults will be arranged. Children won’t get bored at the company of Winnie the Pooh and merry bees. The climax of the whole celebration is going to be a honey cake tasting. Don’t miss our festival of full bellies, honey and fun!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

FESTIWAL «MIODOWY FEST»

Data: 12 sierpnia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Cyryn, rejon Korelicze

W przeddzień Miodowego Spasa w miastecku Cyryn odbędzie się «najsłodsze» święto rejonu «Miodowy fest». W tym dniu goście tego letniego wydarzenia będą mogli obejrzeć wielki jarmark produkcji pszczelarstwa z rejonu Korelickiego i całego obwodu Grodzieńskiego i kupić sobie miód i różne wytwory pszczelarstwa. W programie: aleja rzemieślników «Twórczy ul»: wystawa i sprzedaż wyrobów rzemieślników ludowych, konkursy, związane z tematem święta, koncert w wykonaniu zespołów ludowych rejonu. Miłośnicy książek znajdą dla siebie prawdziwy «Książkowy rój» – wystawa ciekawych i pożytecznych książek dla dzieci i dorosłych, warsztaty czytania literackiego. Dzieci moa się zabawić z towarzystwie Kubusia Puchatka i wesołych pszczółek. Kulminacja święta będzie konkurs tortów miodowych i degustacja miodu «Najsłodszy miód».

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник цветов «Colours»

Дата: 18 августа 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Оюцевичи

Летом в агрогородке Оюцевичи впервые пройдет самый жизнерадостный и яркий праздник  – праздник цветов. Жителей и гостей агрогородка  ждут многочисленные конкурсы, выставки, выступления коллективов любительского творчества, выставка-продажа сувениров. В рамках праздника пройдут конкурсы детского рисунка на асфальте, на лучшую фигуру из цветов, определят лучший цветник.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

FLOWER FESTIVAL «COLOURS»

Date: August 18, 2019 (held annually)
Venue: Oyucevichi argo-town

Why not to celebrate the flower festival? They are a fantastic decoration of any event. The festival will be held for the first time but we cannot wait. Our guests will enjoy interesting competitions, exhibitions, amateur performances and won’t leave without a souvenir. Also the children will be drawing on the asphalt and competing in «Best flower figure» contest. Flowers make us better- is a motto of our event and summer time is the best time to prove it. Come and join us!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO KWIATÓW «COLOURS»

Data: sierpień 18, 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: w. Ojucewicze, rejon Korelicze

Latem w wiosce Ojucewicze po raz pierwszy odbędzie się radosne święto kwiatów. Święto nie tylko dla utalentowanych kwiaciarzy, ale i dla miłośników kwiatów.

W programie: konkurs rysunku dziecięcego na asfalcie, konkurs na lepsza figurę z kwiatów, jarmark pamiątek, różne atrakcje.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Культурно-спортивный праздник «Соломенное дерби»

Дата: 25 августа 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Мир

Впервые в Кореличском районе построят «соломенную деревню», используя композиции из фигур, которые будут представлены на конкурс предприятиями и организациями района.
Целью проведения праздника является пропаганда здорового образа жизни, организация активного досуга молодежи. Соломенное дерби – это футбол на соломенном поле между соперниками из одного региона. В мероприятии примут участие две лучшие футбольные команды района.
На празднике будет работать торговые ряды, выставка-продажа изделий из соломы.

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

CULTURAL AND SPORT FESTIVAL «STRAW DERBY»

Date: August 25, 2019 (held annually)
Venue: Mir

Straw derby is a football on the straw pitch, which makes it look more interesting and challenging. Two best regional football teams are going to compete against each other. The goal, that we are chasing, is to spread a healthy lifestyle and an active pastime. To be engaged in competition like that means to support this goal and to spread it as well. Moreover, a «straw village» is going to be built from the figures, which will be delivered by the local factories. And don’t forget to buy a souvenir, shopping malls and exhibition-sales of straw products will be available.

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

KULTURALNO-SPORTOWE ŚWIĘTO «SŁOMIANE DŻUNGLE»

Data: 25 sierpnia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Mir, rejon Korelicze

Po raz pierwszy w rejonie Korelickim będzie zbudowana «słomiana wioska» z figur słomianych, które będą przedstawione na konkurs przez różne firmy i stowarzyszenia rejonu. Celem święta jest propaganda zdrowego stylu życia i organizacja aktywnego wypoczynku młodzieży. «Dżungle» – to są sportowe zawody między przeciwnikami z jednego regionu. Wezmą udział 2 najlepsze drużyny piłkarskie rejonu. Będzie otwarty jarmark, gdzie można kupić jakikolwiek białoruski wyrób ludowy ze słomy.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Культурно-спортивный праздник «Бастионы мира»

Дата: 25-26 августа 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Кореличи

Культурно-спортивный праздник «Бастионы мира» традиционно включает спортивную и концертно-развлекательную программу, которая начнется с торжественного открытия, товарищеской матчевой встречи: «Белый тигр» (г.Кореличи) и сводной команды организаций Белорусской федерации шотокан каратэ-до. После подведения итогов, награждения победителей и участников праздника для зрителей состоится концертно-развлекательная программа. Участники клуба «Белый тигр» в очередной раз покажут не только хорошие спортивные результаты, но и раскроют свои творческие таланты, представив зрителям концертную программу «Со спортом и творчеством по-жизни».

Контактная информация: 8(01596)71086, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

CULTURAL-SPORT EVENT «WORLD BASTIONS»

Date: August 25-26, 2019 (held annually)
Venue: Korelichi

Are you fond of sport? Whatever answer you give, you will like our holiday anyway, because it is not only about sport but also about culture and entertainment. The festival will traditionally start with the grand opening. Two Shotokan Karate-do teams are going to compete against each other. We cannot wait! After the results, our guests will enjoy the concert with songs, dances and competitions. Our favorite «White tiger» club is going to prove their title one more time in front of your eyes. Moreover they are ready to entertain you with their own concert program «Go along with sport and creativity». You don’t want to miss it!

Contact information: 8(01596)71086, Korelichi regional center of culture and folk art

KULTURALNO-SPORTOWE ŚWIĘTO «BASTIONY ŚWIATA»

Data: 25-26 sierpnia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Korelicze

Kulturalno-sportowe święto „Bastiony świata” tradycyjnie zawiera program sportowy i koncertowy, która się zacznie z uroczystego otwarcia, meczem «Biały Tygrys» (Korelicze) i drużyny organizacji Białoruskiej Federacji Karate Shotokan. Po wynikach zawodów sportowych i nagrodzeniu zwycięzców i uczestników święta, dla gości odbędzie się program koncertowo-rozrywkowy. Uczestnicy klubu «Biały Tygrys» kolejny raz pokażą nie tylko swoje wyniki sportowe, ale i odkryją swoje twórcze talenty, demonstrując widzom program koncertowy «Wraz ze sportem przez życie».

Informacje kontaktowe:  8(01596)71086, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник  хлеба  «Царь-хлеб»

Дата: 22 сентября 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: Праздник хлеба и хлеборобов Кореличчины в 2018 г. пройдет в аг. Малюшичи

Праздник  хлеба и хлеборобов  Кореличчины в 2018 году пройдет в агрогородке Малюшичи. Мероприятие, посвященное одному из самых популярных продуктов в мире, будет невероятно веселым и ярким. Гостей праздника ждет ярмарка, в которой примут участие предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности Кореличского района. Здесь каждый желающий сможет сфотографироваться в одежде пекаря и хлебороба, продегустировать свежеиспеченный хлеб,

В программе праздника: вручение наград победителям жатвы 2018, праздничный концерт коллективов и исполнителей Кореличского района, веселые состязания и викторины, конкурс хлебобулочной выпечки, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, на которых всех желающих научат лепить замысловатые фигуры из коржевого теста и мастики, а также готовить слоеное тесто.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

BREAD FESTIVAL «TSAR-BREAD»

Date: September 22, 2019 (held annually)
Venue: Malushichi argo-town

This festival is dedicated to one of the most vital products in the world –bread. Our guests are going to enjoy the fair of agricultural and food industry of Korelichi district, take some funny photos in baker’s costume, taste fresh bread of local factory.  Doesn’t it sound amazing? Those, who won in harvest competition, will get their awards during the festival. The best singers and dancers of Korelichi district are going to perform all day long. Also you will enjoy a funny competition of bread making, masters’ exhibition of decorative and applied art, master classes where you will be taught to sculpt intricate figures from the dough and mastic, and also to cook puff pastry.  We are looking forward to seeing you!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO CHLEBA «KRÓL-CHLEB»

Data: 22 września 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: Święto chleba i chleborobów Ziemi Korelickiej odbędzie się w. Maluszyce, rejon Korelicze

Święto chleba i chleborobów Koreliczczyzny odbędzie się w w. Maluszyce. Święto, poświęcone najpopularniejszemu produktowi świata, będzie jaskrawym i wesołym. Udział wezmą przedsiębiorstwa rolne rejonu Korelickiego. Każdy chętny może zrobić sobie zdjęcie w stroju piekarza i chleboroba, skosztować świeży chleb.

W programie: wręczenie nagród zwycięzcom żniwa roku 2018, konkurs pieczywa, wystawa i sprzedaż wyrobów rzemieślniczych, wręczenie nagród zwycięzcom żniwa 2018, występy zespoły ludowe rejonu Korelickiego, wesołe zabawy.  Wszyscy chętni mogą uczestniczyć w warsztatach , na których mistrzowie nauczą robić rozmaite figury z ciasta.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

 

Праздник народного творчества «Макоша запрашае»

Дата: 21 октября 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Райца

У славян была богиня рукоделия Макошь – вечная ткачиха и пряха, вышивальщица и бисеронизальница. Именно она станет главной героиней праздника народного творчества «Макоша запрашае», который состоится осенью в аг. Райца. Мероприятие придётся по душе преданным поклонникам хендмейда, обладающим прекрасным эстетическим вкусом и богатой творческой фантазией. На празднике можно будет купить, продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, коллекционеров и мастеров народного творчества, послушать музыку, поучаствовать в тематических мастер-классах, проявить себя в играх. Художники, фотографы, журналисты – вся творческая молодёжь Кореличского района в этот день будет радовать публику своими талантами. Дресс-код – вышиванка, а также улыбка и хорошее настроение!

Контактная информация: 8(01596)26192, отдел культуры и досуга «Райцевский сельский клуб» ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

NATIONAL FOLK FESTIVAL «MOKOSH WELCOMES»

Date: October 21, 2019 (held annually)
Venue: Raitsa agro-town

Mokosh is a Slavic goddess mentioned in the Primary Chronicle, protector of women’s work and women’s destiny. She watches over spinning and weaving, shearing of sheep and protects women in childbirth. Mokosh is the Great Mother. This festival is dedicated to her because on this day Belarus is celebrating Mother’s Day. You will definitely love it if you are fond of handmade things and have a great esthetic taste and rich fantasy. At this festival you are free to buy, to sell or to give some interesting designer things. You will enjoy listening to music, taking part in thematic master classes and playing games. Painters, photographers, journalists and all creative youth of Korelichi region are going to bring you positive emotions, showing their unlimited talent.  Dress code is an embroidery, smile and a good mood.

Contact information: 8(01596)26192, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ «MAKOSZA ZAPRASZA»

Data: 21 października 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Rajca, rejon Korelicze

Słowianie mieli swoją boginię rękodzieła, wieczną tkaczkę. Mianowicie ona zostanie główna bohaterką święta «Makosza zaprasza», które odbędzie się w  m. Rajca. To święto jest dla miłośników rękodzieła, rzemiosła, i twórczej fantazji. Państwo może kupić, sprzedać lub sprezentować różne ciekawe rzeczy od kolekcjonerów, rzemieślników i zwykłych ludzi, posłuchać muzykę i świetnie się zabawić. W programie: wystawy, fotografowie, interaktywne placówki, gry, atrakcje, warsztaty od artystów, kolekcjonerzy, dziennikarze i twórcza młodzież rejonu korelickiego.

Dress code – ornament białoruski na ubraniu (wyszywanka), również uśmiech i dobry nastrój.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Фестиваль «Яблочный фест»

Дата: 3 ноября 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Жуховичи

СПК «Жуховичи» – единственное в Кореличском районе, специализирующееся на выращивании яблочной культуры. Праздник несёт в себе некоторые элементы ярмарки с тематическим яблочным уклоном, на которой можно не только продегустировать сотни сортов яблок, но и купить саженцы. Начинающие «яблоневоды» могут рассчитывать получить во время мероприятия квалифицированную консультацию по интересующим их «яблочным» вопросам.

На празднике можно попробовать самые разнообразные кулинарные блюда и варенье из яблок, получить рецепты некоторых из них, чтобы в дальнейшем иметь возможность готовить их в домашних условиях. Гвоздем праздника будет конкурс пирога «Шарлотка».

Все желающие смогут поучаствовать во всевозможных «яблочных конкурсах», таких, например, как стрельба из лука по яблокам или очистка яблока, где выигрывает тот, кто сумел срезать самую длинную кожуру с яблока.

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

APPLE FEST

Date: November 3, 2019 (held annually)
Venue: Zhuhovichi agro-town

Zhuhovichi agro-town is famous for its apple growing. That’s why we have decided to dedicate an applefest to this place. There are no better and tastier apples in any region except Zhuhovichi. At the festival you will enjoy an apple fair, where you will be able to taste lots kinds of apple and even to buy plants. Those, who only start apple growing and don’t have enough experience in that, will get a consultation.

You will not only taste the apples but also different apple dishes, apple jam, and if you like any, you can get a recipe to try to cook it on your own. The main even is going to be an apple pie contest.

Moreover you will get a chance to shoot the apples from the archery or try yourself in apple peeling. Come and join us at the applefest!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

FESTIWAL «JABŁECZNY FEST»

Data: listopad 3, 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: w. Żuchwicze, rejon Korelicze

Kompleks Rolniczy Żuchowicze – to jedyny kompleks w rejonie Korelickim, który uprawia jabłka. Święto ma niektóre elementy jarmarku z tematycznym jabłkowym ukłonem, na którym można skosztować setki gatunków jabłek i kupić sadzonka do swego podwórka. Osoby zainteresowane mogą otrzymać kwalifikowaną konsultację specjalistów na «jabłkowe» pytania.

Podczas święta można skosztować sporo różnych dań i potraw z jabłek, a nawet otrzymać recepty ich gotowania. Kulminacją święta będzie konkurs ciasta Charlotka.

Mieszkańcy i gości święta znajdą dla siebie rożne atrakcje i zabawy, m. in. strzelanie z łuku do jabłka lub obieranie jabłka, gdzie zwycięża ten, kto ma najdłuższą skórkę.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Праздник песни имени Петра Конюха

Дата: 24 ноября 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Турец

«Праздник песни» – это музыкальное мероприятие особого формата, на котором жители и гости Кореличского района будут демонстрировать свои таланты вместе с коллективами и вокалистами учреждений культуры. В празднике примут участие действующие коллективы вокально-хорового жанра Кореличчины и других районов (Столбцовского, Новогрудского, Барановичского).
На празднике будут работать площадки «Песни любимой танцплощадки», «Старые песни о главном». В «Караоке-клубе» любой желающий сможет проявить свои вокальные таланты.
В программе праздника конкурсы «Угадай мелодию», «Лучший голос», «Знатоки песен».

Контактная информация: 8(01596)34211, отдел культуры и досуга«Турецкий Дом культуры» ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

PETER KONUHS SONGS FESTIVAL

Date: November 24, 2019
Venue: Turets agro-town

«Song Festival» is a musical event of a special format, when all residents and guests of the Korelichi district will demonstrate their talent together with the collectives and vocalists of cultural institutions. Active choirs and vocal groups of Korelichi region and some other (Stolbtsy, Novogrudok and Baranovichi) will participate in this event.  Some playgrounds will be at your disposal: «Favourite dance floor music», «Here they go again». Karaoke club will also be open for you where you are free to demonstrate your singing talent. You may take part in «Guess the song», «The best voice» and «Songs’ experts». Come and join us! We cannot wait to share our favourite songs together with you!

Contact information: 8(01596)34211, Turets center of culture and entertainment, Korelichi regional center of culture and folk art

ŚWIĘTO PIEŚNI IM. PIOTRA KONIUCHA

Data: 24 listopada 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Turzec, rejon Korelicze

Święto pieśni – to święto muzyczne, gdzie mieszkańcy i goście rejonu śpiewają razem z zespołami ludowymi i wykonawcami z ośrodków kultury. Udział wezmą twórcze zespoły wokalne i chórowe z rejonów Korelickiego, Stołpieckiego, Nowogrudzkiego, Baranowickiego. Będą działać placówki taneczne. W Karaoke- klubie chętni mogą zademonstrować swoje zdolności wokalne.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej 

Народное гулянье «Зимние забавы в Воронче»

Дата: 25 декабря 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: аг. Воронча

Аг. Воронча Корелицкого района приглашает всех любителей активного зимнего отдыха принять участие в весёлых праздничных забавах. Участники мероприятия окунутся в атмосферу волшебной сказки и совершат невероятное путешествие в страну детства. Дети и взрослые покатаются на лыжах и санках, поиграют в снежки и вылепят снежную бабу. Выступления лучших коллективов любительского творчества района подарят всем гостям праздника отличное настроение. Петь и плясать вместе с артистами – не запрещается! Специально для поклонников декоративно-прикладного искусства будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества. Огромный выбор памятных сувениров ручной работы никого не оставит равнодушным.

Контактная информация: (8029)5626212, сектор культуры и досуга «Ворончанский сельский клуб» ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

WINTER FUN IN VORONCHE

Date: December 25, 2019 (held annually)
Venue: Voroncha agro-town

«Winter fun» is all about happiness and active pastime in winter and we invite all of you to join us! The participants will be plunged into the atmosphere of winter fairytales and fun. Children and adults are free to ski, play snowballs and make a snowman. The performances of the best amateur groups will give you a good mood throughout the day. An exhibition-fair of national craftsmen is going to be open for true lovers of applied art. A wide range of souvenirs will be displayed for you to buy. Don’t miss this amazing opportunity to relax and get warm on such freezing winter days.

Contact information: 8(01596)26192, Korelichi regional center of culture and folk art

ZIMOWA IMPREZA «ZABAWY ZIMOWE W WOROŃCZY»

Data: 25 grudnia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: w. Worończa, rejon Korelicze

Wioseczka Worończa zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku zimowego wziąć udział w wesołych świątecznych zabawach. Uczestnicy święta zanurzą się w cudownej atmosferze bajki i odbędą podróż do krainy dzieciństwa. Zima – to jest cudowny czas, kiedy my wszyscy możemy trochę być z dziećmi, Dzieci i dorośli mogą zlepić bałwana, porzucać śnieżkami, pojeździć na łyżwach, sankach lub nartach. Występy lepszych zespołów muzycznych rejonu podarują gościom święta wspaniały nastrój. Śpiewać i tańczyć razem z artystami – nie zakazane. Dla miłośników sztuki ludowej będzie działać jarmark ręcznych wyrobów rzemieślników ludowych.

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej

Районный смотр-конкурс «ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА»

Дата: 28 декабря 2019 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: г.п. Кореличи

В театрализованном шествии примут участие команды, состоящие из 10 участников в костюмах новогодних персонажей (сказочных, мультипликационных и др.), в числе которых обязательно будут и главные герои зимнего праздника Дед Мороз и Снегурочка.
Конкурсная программа заключается в демонстрации творческого номера «Новогоднее поздравление» (танцевального, вокального, инструментального, игрового и др.).

Контактная информация: 8(01596)20899, ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества»

REGIONAL CONTEST «FATHER FROST AND SNOW MAIDEN»

Date: December 28, 2019 (held annually)
Venue: Korelichi

This contest is all about happiness of upcoming New Year celebration. The festive parade is going to consist of 10 participants, all being in the costumes of cartoon characters. Father Frost and his Snow Maiden are going to be the main characters of the parade. The program is dedicated to some creative «New Year congratulation». It may be dancing, singing, playing musical instrument or even theatrical performance. Don’t miss it!

Contact information: 8(01596)20899, Korelichi regional center of culture and folk art

KONKURS «DZIADEK MRÓZ I ŚNIEŻKA»

Data: 28 grudnia 2019 r. (odbywa się co roku)
Miejsce: m. Korelicze

W paradzie teatralizowanej uczestniczą drużyny po 10 osób w kostiumach świątecznych bohaterów, m. in. personaży świąt Nowego Roku – Dziadka Mroza i Śnieżki.

Kulminacja programu będzie pokaz występu «Życzenie noworoczne» (wokalne, taneczne, instrumentalne i tp.)

Informacje kontaktowe:  8(01596)20899, Korelicki rejonowy ośrodek kultury i twórczości ludowej